Α/Α      Όνομα οικογένειας από τους Ψαθάδες.             Που εγκαταστάθηκε αρχικά.

1.                  Αργυρακάκη Δημητρίου                                       (Ν. Ψαθάδες)

2.                  Βουδαλικάκη Ιωάννου                                                      »

3.                  Βοτσινάκη Αθανασίου                                                      »

4.                  Γκάγκαλ(άκ)η Σταύρου και Γεωρ.-Αντων.-Αθαν. (υιών) »

5.                  Δαγκάκη Δημητρίου και Δανιήλ, Χρηστου (υιών)            »

6.                  Δαλαμπάκη Πασχάλη                                                        »

7.                  Δανιηλάκη Σαράντη και  Αθανάσιου-Ανδρέα (υιών)        »

8.                  Δουανουλάκη Ιωάννη και Χρήστου-Γεωργίου (υιών)      »

9.                  Δουανουλάκη Αργυρίου                                                   »

10.              Δουγκάκη Βασιλείου (ή η συζυγος του)                           »

11.              Καλιαλάκη Φώτη                                                              »

12.              Καλαϊτζοπούλου Δημητρίου                                             »

13.              Καραγιοβανάκη Καμάριου και Ιωάννου (υιού)                »

14.              Καρατζά Ιωάννη (Γανιώτης)                                             »

15.              Κυρμαλάκη συζ. και Αθανασίου-Σταύρου (υιών)            »

16.              Λιαλιακάκη Πασχάλη                                                       »

17.              Μάκα Θύμιου (οικοπ. Παντικάκη)                        (Ν. Ψαθάδες > Κισσάσιο)

18.              Μπουτζιακάκη συζ. και Γεωργίου-Πασχάλη (υιών)         »

19.              Ντιαγκάκη Νικολάου                                                        »

20.              Παπαδάκη Δημητρίου                                                       »

21.              Παπάζογλου (ή Παπαδοπούλου) Γεωργίου                      »

22.              Παπάζογλου Πασχάλη                                                      »

23.              Παπάζογλου Δημητρίου                                                    »

24.              Παράσχογλου Βασιλείου (Μικρασιάτης)                          »

25.              Πιπιλικάκη Αναστασίου                                                    »

26.              Πιπιλικάκη Γεωργίου                                                        »

27.              Πιπιλικάκη Ιωάννης και Χρήστου (υιός)                          »

28.              Πουλιονάκη Αφων (Σταύρου, Στεργιου, Ιωάννου)           »

29.              Σαγαράκη Μόσχου και Γεώργίου (υιού)                           »

30.              Σαββαλάκη Σταύρου                                                         »

31.              Σιαλάκη (δύο) Αποστόλων (πατήρ και υιός)                     »

32.              Σιαλάκη Χρήστου                                                             »

33.              Σιμάκη Γεωργίου και Χαραλάμπους (υιού)                      »

34.              Τσιανακάκη Αριστείδου (πεθ. Τσαμτσουκάκη Αποστ.)     »

35.              Τσιαφάκη Δημητρίου                                                        »

36.              Τσιαφάκη Ηλία                                                                  »

37.              Τσιαφάκη σύζ. Μανώλη και Βασίλης (υιός)                     »

38.              Τσιαφίλας Δημητρίου (Γιαουπιώτης, πεθ. Β.Παπαδοπ.)    »

39.              Τσιαφλάκη Αργυρίου (αδερ. Βραχιόνη)                            »

40.              Τσιαφλάκη Βραχιόνη, Ζήση (υιός)                                    »

41.              Τσιαφλάκη Ιωάννου (υιός Γεωργίου)                               »

42.              Τσιαφλάκη Γεωργίου, Θεμιστοκλέους (υιός)                  »

43.              Τσικάκη Ζήση                                                                   »

44.              Τσικάκη Χρήστου (πατ. Γεωργίου)                                   »

45.              Τσομπανάκη Ευαγγέλου (υιός Στάυρου)                           »

46.              Τσομπανάκη Ιωάννου (Κούφα)                                         »

47.              Τσομπανάκη Σταύρος, Παρασκευά (υιός)                        »

48.              Τσοράκη Αγγέλου                                                             »

49.              Τσοράκη Παναγιώτου και Πασχάλη (υιού)                       »

50.              Χαριτάκη Χρήστου                                                           »

51.              Χατζηδήμου Αγγέλου (Κεσσανιώτης)                              »

52.              Χατζηπιάκη Αλεξίου                                                         »

53.              Χρισταράκη Βαΐτση                                                          »

54.              ω Παπαδοπούλου Βασιλείου                                (Κυανή > Ν. Ψαθάδες)

55.              ω Σαλαμανάκη Σταύρου                                       (Ταυρή > Ν.Ψαθάδες)

56.              ω Τσαμτσουκάκη Απόστολου                              (Κυανή > Ν. Ψαθάδες)

57.              ω Τσιαφλάκη                                                         (Κυάνη, Κυριακή)

58.              ω Τιμουλάκη                                                         Κισσάριο, Λάρισα

59.              ω Κακαράκη                                                         (Κισσάριο)

60.              ω Κανελάκη                                                          (Κυριακή)

61.              ω Καρανταάτοι –άηδες (με ;)                                (Λαγύνα)

62.              ω Μαλαδάκη                                                         (Κισσάριο)

63.              ω Παντικάκη Γεώργίου                                         (Κυριακή > Ν. Ψαθάδες)

64.              ω Πουλιονάκη                                                       (Αμόριο)

65.              ω Σαρουγλάκη                                                      (Κυριακή)

66.              ω Σιμιτσάκη                                                          (Κυριακή)

67.              ω Στεφανακάκη (Μεταξία, Γιαννούλα)                  (Κυριακή)

68.              ω Τσαμτσουκάκη Σταμάτης (ανταλ. με Θ.Μάκα)(Κισσάριο > Ν. Ψαθάδες)

69.              ω Τσιαντιλακάκη                                                   (Κισσάριο)

70.              ω Τσομπανάκη                                                      (Κισσάριο > Ευγενικό)

71.              ω Τσουράκη                                                          (Αμόριο)