Βιβλιογραφία
    |  ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ   | ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ |  Η ΕΚΔΟΣΗ  | 

προηγούμενο κεφάλαιο   |


 

 

Αθ. Γουρίδη, «ΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ», Διδυ/χο, Μάϊος 1999.

Π. Κόντου, «ΑΔΟΥΛΩΤΕΣ ΨΥΧΕΣ», Διδυμότειχο 1998.

Δ. Μανάκας,  «ΙΣΤΟΡΙΑ ΠΑΙΔΙΑΣ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΧΩΡΩΝ (1778-1953)», Θρακικά τομ. 31 (1959), σελ. 39-42.

Αρχιμανδρίτου Νικ.Βαφείδου,«ΣΥΜΒΟΛΗ ΕΙΣ ΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑΝ ΤΟΥ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ», Θρακικά τομ. Β’ 1 (1978), σελ. 39-42.

Νικολάου Δ. Κυνηγόπουλου, «ΘΕΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΔΙΑΚΟΝΙΑΣ», εκδ. Ιεράς Μητροπόλεως Διδυμοτείχου Ορεστάδος και Σουφλίου, Ορεστιαδα 1982, σελ. 121-124 (θέμα Ι΄).

«Θρακικά», τομ. 10 (1938), 13 (1940), 15 (1941), 24 (1955), 31 (1959), β' 1 (1978), β' 2 (1979).

«Αρχείο Θ.Λ.κ.Γ.Θ.», τομ. 17ος (1952).

Κώστα Χριστιανόπουλου, «ΣΥΝΤΟΜΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ», Θεσσαλονίκη 1993, σελ. 7 ( προλόγος).

 Ευαγγέλου Π. Λέκκου, «Εκκλησιαστική περιουσία: Οι προκαταλήψεις, οι μύθοι, η αλήθεια», έκδοση της Αποστολικής Διακονείας της Εκκλησίατης Ελλάδος, Αθήνα 2001.