10)

Λίγα στοιχεία για τα άλλα χωριά των Ψαθιωτών.

    |  ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ   | ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ  |  Η ΕΚΔΟΣΗ  | 

προηγούμενο κεφάλαιο   |   επόμενο κεφάλαιο


 

 

 

Κυριακή (Κάιτζικ): Δημοτικό Διαμέρισμα του Δήμου Ορφέα (με έδρα τα Λάβαρα), πρίν έδρα ομώνυμης κοινότητας με 330 κατοίκους (1971), και μόλις 219 κατοίκους στην απογραφή του 1991. Βρίσκετε σε υψόμετρο 70 μ.

          Σε κατάλογο του τμήματος Διδυμοτείχου του 1935, αναφέρεται ότι έχει μία εκκλησία με ιερέα τον π. Ευάγγελο Γκαμπαρντίνα, 2 δασκάλους και 86 μαθητές.

          Στην Κυριακή, η οποία πριν ανοίκε στην Βουλγαρική Εξαρχία, εγκαταστάθηκαν κατά το 1923-24 περί τις 40-50 οικογένειες από τους Ψαθάδες. Η Κυριακή κατοικείτε ακόμη από Καυκάσιους, Κιτλιότες και Μασταριώτες.

 

Κισσάριο λέγεται το μικρό χωριό που έχει πλέον ενωθεί με τα Λάβαρα. Είναι το Χισαρτζήκ του Εβλιγιά Τσελεμπή, δηλαδή το Μικρό Φρούριο, όπως μεταφράζεται στα ελληνικά και είναι μια υπόμνηση της παλιάς του ιστορίας.

          Σάαρμπικ ήταν το τελευταίο τουρκικό όνομα που είχε το Κισσάριο. Είναι ενωμένο με τα Λάβαρα, την έδρα του Δήμου Ορφέα. Στο πρόην τουρκικό αυτό χωριό, εγκαταστάθηκαν κατά το 1923-24 περί τις 40-50 οικογένειες από τους Ψαθάδες, ενώ κατοικείτε ακόμη και από Καραμτζιώτες.

 

Κυανή (Τσαουσλί): Δημοτικό Διαμέρισμα του Δήμου Διδυμοτείχου. Πρίν έδρα ομώνυμης κοινότητας με 1.018 κατοίκους (1971), και 571 κατοίκους στην απογραφή του 1991. Βρίσκετε σε υψώμετρο 40 μ.

     Κατά την περίοδο 1879-1881 είχε μόλις 39 Ελληνικές οικογένειες, μια εκκλησία και μια σχολή συλλαβισμού.

          Κατά το 1923-24 εγκαταστάθηκαν στην Κυανή περί τις 40-50 οικογένειες από τους Ψαθάδες, οι οποίες ενώθηκαν με τους εντόποιους Έλληνες και Τούρκους και τους Ισκικιώτες.

 

Ευγενικό (Δελήτιο-Ντελίμις): Χωριό του Δήμου Διδυμοτείχου.  Κατά το 1923-24 εγκαταστάθηκαν σ’ αυτό το χωριό περί τις 40-50 οικογένειες από τους Ψαθάδες, ενώ κατοικείτε ακόμη από Μαλγαρώτες και Γκαγκαβούζιδες.

 

Ταύρη (Τεκκές, Tekke): Πληθυσμός (1923 κ.ε.). Μετά το 1923 εγκαταστάθηκαν στο χωριό πολυάριθμοι πρόσφυγες (μεταξύ των οποίων και 12 οικογένειες από τους Ψαθάδες), οι οποίοι αποτέλεσαν και την πλειοψηφία των κατοίκων.

Απογραφές κατοίκων. 1928 255.

1940 353.

1951 334.

1961 381.

1971 265.

1981 265.

1991 130.

Διοικητική εξάρτηση. Ανήκει από το 1923 στην επαρχία Σουφλίου του νομού Έβρου.

Αυτοδιοίκηση (1924-1998). Η Ταύρη ανήκε αρχικά στην κοινότητα Τυχερού, 24 χιλιόμετρα Ν του Σουφλίου, ενώ μετά το 1971 προσαρτήθηκε στην κοινότητα Προβατώνα, που σήμερα είναι Δημοτικό Διαμέρισμα του δήμου Τυχερού.

 

Το Φυλακτό, χωριό της επαρχίας Σουφλίου, του Δήμου Τυχερού, βρίσκεται 48 χιλιόμετρα βόρεια από την Αλεξανδρούπολη. Οι κάτοικοί του είναι πρόσφυγες από την Ανατολική Θράκη.

          Το μεγαλύτερο μέρος των κατοίκων προήλθε από το, τουρκικής ονομασίας, χωριό Γιακούμπ-Μπεη, στα ελληνικά Σιταριά  (περίπου 80 οικογένειες). Το δεύτερο μεγαλύτερο μέρος προήλθε από το γειτονικό Καβακλί (περίπου 8 οικογένειες). Και οι υπόλοιποι από: τα Καράμτζια, το Τσαλί, τους Ψαθάδες της Ανατολικής Θράκης καθώς και από το Χατζή Πάου του Πανόρμου της Μ. Ασίας (Δ. Βραχιόλογλου, Μορφές Λαϊκού ...).

 

          Μικρότερος αριθμός οικογενειών από τους Ψαθάδες εγκαταστάθηκαν και στα χωρια: Σαγήνη 4, Σοφικό 4, Αμόριο 2 κ.ά. (βλέπε Πίνακα 1,  στη σελ. 51).


Πίνακας 1.

Χωριά στα οποία μετοίκισαν Ψαθιώτες.

 


                                                          Συν.οικ.                                         Απογράφη

Υψόμ.  1924            1935             1971     1991    2001


 

Νέοι Ψαθάδες                                     40     50-55                                         431*     178    125

Κυριάκή           (Κάιτζικ)                    70     40-50                                          330       219    163

Κισσάριο          (Σαάρμπικ)                         50-60                                                      2173   1580*

Κυανή              (Τσαουσλί)                40     50            39 (1879-81)          1018       570    557

Ευγενικό         (Δελήτιο-Ντελίμις)           50                                                               241    133

Ταύρη                                                           12              255(1928)                265       130    108

Φυλακτό                                                      1-7                                                              476    387
Σοφικό           
 (Ν.Λιλί & Ν.Κωστί)    50   4                  56+130                1457*   1100    926

Αμόριο             (Καράμπιλ)                 30   2                     110                       839       643    552

Ελληνοχώρι    (Μπουλκάρκιο)          30   1-2                  69                        931*     854    756

Λαγυνά                                                 15   1                                                   996       745    478

Λυκόφως                                                     1- ;                                                             847    630

Κουφόβουνο                                        70  1- ;                    41                      716      1287    958

Παλαιά Σαγήνη                                           1                                                     72*        67      13

Ασπρονέρι        (Άκ Μπουνάρ)                                            58                      713        666    555

Βρυσικά           (Καρά Μπουνάρ)        60                             **                     450         569   388

Βρύση Ελαφ.     (Ντζιαμπαζάκι)                                                                   409           87      64

_______________________________________________________________________________

Σύνολο                                             275-296                                       Εθν.Στατ.Υπ.

 

 ** Στη στατιστική του 1935 για το τμήμα Διδυμοτείχου αναφέρεται η εκκλησία της Κοιμησεώς της Θεοτόκου με έναν ιερέα, μία δασκάλα και 170 μαθητές.

   * Δεν έχει διασταυρωθεί η ακρίβειά τους, μια και τα βρήκα μόνο στην εγκυκλοπαίδεια «Γιοβάνη», ενώ για το Ελληνοχώρι, η εγκυκλοπαίδεια «Παιδεία» δίνει 1641 κατοίκους.


Κυριακή         έχει  ακόμη :  Καυκάσιους, Κιτλιότες και Μασταριώτες.

Κισσάριο           «       «    :  Καραμτζιώτες.

Κυανή              «       «    :  Εντόπιους Έλληνες, Τούρκους και Ισκικιώτες.

Ευγενικό          «       «    :  Μαλγαρώτες και Γκαγκαβούζιδες.

Κουφόβουνο     «       «    :  Εντόπιους και Ισκικιώτες.

Βρυσικά           «       «    :            «                     «

Βρύση              «       «    :            «                     «

Λαγυνάς          «       «    :  έχει μετοικίσει εκεί η οικογένεια Καραντάου.

 

 

αρχή